Houtrot reparatie

Houtrotreparatie en monumentaal onderhoud


De grootste vijand van gebouwen en huizen is vocht. Doordat hout vochtig wordt kan het hout gaan rotten. Ook door zwamaantasting kan het hout flinke schade oplopen. Voordat wij werkzaamheden gaan uitvoeren controleren wij altijd de ondergrond op mogelijke houtrot. Dit is belangrijk om zo lang mogelijk van het schilderwerk te kunnen genieten.

Als we houtrot constateren zullen we vervolgens een reparatieplan maken, het is bijvoorbeeld wel belangrijk dat het zijn functie kan behouden, zoals deuren en kozijnen. Als blijkt dat er volledige sanering nodig is, kunnen wij dit met onze mensen oplossen.

Als de houtrot eenmaal verwijderd is kunnen we overgaan op het afwerken en schilderen van de delen zodat u uiteindelijk niets meer van de aantasting!

  1. Houtrotconstatering
  2. Analyse of het hout nog gered kan worden.
  3. Houtrot verwijderen en schoonmaken
  4. Houtwerk opvullen en/of repareren met donorhout
  5. Primer